Επικοινωνία

Χατζηγιάννης - Πρακτορείο Γενικών Ασφαλίσεων
Οχημάτων, Φορτηγών, TIR, Κτιρίων Οδικής Βοήθειας, Προγράμματα Συνταξιοδοτικά, Ζωής

Ασφαλιστικοί πράκτορες: Γιάννης, Κώστας, Μαρίνα Χατζηγιάννη και Σταθερή (Πόπη) Πλατή
Κινητό Γιάννης 6976746743 Κινητό Πόπη 6931171904
Πρακτορείο γιαννιτσών Γκόνου Γιώτα 23 τ.κ. 58100 Τηλέφωνο 2382024405, 51968, 51138
email: platistatheri@yahoo.gr